top of page

Superkontrollpanelet 

Det er mange valg som skal tas når du står med et nytt kamera i hånden; Skal jeg fotografere i raw eller jpg? Og hva om jeg bruker to kort? Hvilken iso skal jeg bruke? Hva med hvitbalanse og lysmåling?  Det er mange spørsmål som raskt dukker opp.

Ved å gå inn på superpanelet ser man raskt hvilke parameter som er satt, og man kan endre disse direkte i panelet. Superkontrollpanelet gir deg faktisk full oversikt over alle de viktigste funksjonene i ditt kamera. Du trenger med andre ord  ikke dykke ned i menyen, alt er lett tilgjengelig i superkontrollpanelet. Bare trykk (OK) og så dukker superkontrollpanelet opp.

Oppsett for kort

Det første valget du står ovenfor med nytt kamera er å fotografere i enten raw eller jpg. ved å gå inn på superkontrollpanelet ser man raskt hvilke parameter som er satt og hvordan man kan endre disse. Dersom du setter inn to kort vil kamera automatisk registrere det ene som kort 1 og det andre som kort to.

Raw

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

JPG Lsf

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page